การสนับสนุนลูกค้า
Installed Inventory
ผลลัพธ์ทางธุรกิจด้านสินค้า
ผลลัพธ์ทางธุรกิจทั่วโลก
สนับสนุนเครือข่าย
ผลลัพธ์ทางธุรกิจในประเทศไทย
กรณีศึกษา

ผลลัพธ์ทางธุรกิจในประเทศไทย

บริษัท บี-เอ็น-จี ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 เราสนับสนุนและ
ให้บริการได้หลายภาษา อาทิเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
บี-เอ็น-จี ได้ให้บริการแล้วมากกว่า 100 ฐานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย

List of Areas

พื้นที่ที่ให้บริการ
บี-เอ็น-จี
ให้การสนับสนุนและบริการลูกค้าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี
ภาคตะวันออก
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
จังหวัดอื่นๆ
อยุธยา นครราชสีมา เชียงใหม่
Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA