ข่าวสาร
News
2559
2557
2556
2555

Teikoku Tsushin Kogyo ลงทุนในระบบการบริหารจัดการองค์กร (ERP) เพื่อบูรณาการและอำนวยความสะดวกในการจัดการให้เหมาะสมกับธุรกิจในไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ QCD, In-house SE รวมถึงการแนะนำโปรแกรม MCFrame และ A.S.I.A. ในกรอบระยะเวลาอันสั้น

04.02.57

“นี่คือฉบับแปลที่เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2014 ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่

บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่อยู่ใน ชิโยดะคุ, โตเกียว มี มร. โทชิโนริ อิชิดะ เป็นประธาน, ต่อจากนี้จะกล่าวในนาม B-EN-G) ประกาศว่า Teikoku Tsushin Kogyo จำกัด (สำนักงานใหญ่อยู่ใน คาวาซากิ, จังหวัดคานากาวะ มี มร. คาซูโอะ อิชิยานากิ เป็นประธาน และ CEO ต่อจากนี้จะกล่าวในนาม Teikoku Tsushin Kogyo) ผู้ผลิตชิ้นส่วน Precision Components และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ได้นำ MCFrame ระบบการจัดการการผลิตจาก บริษัท B-EN-G และระบบการจัดการทางด้านบัญชี A.S.I.A มาใช้ในองค์กรทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งระบบได้เริ่มดำเนินการแล้วอย่างมีเสถียรภาพ สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มลงระบบ MCFrame CS ในส่วนของการจัดการการผลิต และระบบ A.S.I.A GP เพื่อจัดการการบัญชี ซึ่งได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 และในประเทศจีน ได้เริ่มใช้งานระบบ MCFrame CS และ A.S.I.A GP ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน

เพื่อการรองรับการพัฒนาในส่วนของ QCD (Quality, Cost, Delivery) Teikoku Tsushin Kogyo ได้ทำการย้ายการลงทุนในส่วนของการผลิตมาอยู่ที่แถบเอเชีย ควบรวม บริษัท โนเบิล อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย กับบริษัท โนเบิล พรีซิชั่น ที่สวนอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา ในปี 2555 เปลี่ยนไปสู่ระบบการผลิตแบบบูรณาการด้วยข้อตกลงร่วมกัน และขยายการผลิตจากการผลิตชิ้นส่วนระยะกลาง (Intermediate products) เป็นส่วนประกอบในขั้นตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ (Assembly) เมื่อเลือกระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบสำหรับโครงสร้างองค์กรใหม่นี้แล้ว วัตถุประสงค์แรกที่ต้องดำเนินการ คือ สร้างมาตรฐานระบบบัญชีและระบบจัดการการผลิตที่สามารถยกระดับผลการทำงานร่วมกันได้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาระบบการผลิตตามหลักสากล บริษัทได้แสวงหาวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายโอนระบบทั้งระบบ รวมทั้งข้อมูลและสิ่งต่างๆจากระบบก่อนหน้าที่ได้รับการพัฒนาทีละส่วนภายในบริษัทไปยังระบบการจัดการแบบสำเร็จรูป

ตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปแล้ว ทางสำนักงานใหญ่ได้ดำเนินการคัดเลือกระบบการจัดการการผลิตและระบบการจัดการทางบัญชีสำเร็จรูป ที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านรูปแบบการผลิตและการจัดการในบริษัท เป็นผลให้บริษัทนำโปรแกรม MCFrame CS ระบบสำหรับการจัดการผลิตที่เป็นสากล และโปรแกรม A.S.I.A GP ระบบการบริหารจัดการทางด้านบัญชี ที่สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างสองระบบได้อย่างง่าย ด้วยจุดมุ่งหมายในการบำรุงรักษาและดูแลระบบ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง (In-house Customization) อีกทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบ In-house System Engineer (SE) ด้วยความรู้ด้านธุรกิจอย่างทะลุปรุโปร่งที่บริษัทได้ทำการแนะนำ ดำเนินการและจัดการระบบไปแล้ว ด้วยความสามารถทางด้านไอที การแนะนำโปรเจ็คใหม่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในหนึ่งปีโดย In-house SE ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของนักพัฒนาระบบ ได้ทำการจัดสร้างวิธีการแนะนำด้วยประสบการณ์และความรอบรู้เรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานในประเทศจีนและประเทศไทย บริษัทได้ทำการตัดสินใจที่จะแนะนำทั้งสองระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานในอินโดนีเซียและผลักดันที่จะขยายไปอีกหลายพื้นที่

เหตุผลในการเลือก MCFrame และ A.S.I.A.

  1. สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นหลังการติดตั้งระบบ (MCFrame)
  2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรฐานการผลิต และหน้าที่ในการจัดการได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของแต่ละภูมิภาค (MCFrame)
  3. ประสานงานระหว่างระบบ MCFrame และ A.S.I.A ระบบการจัดการทางด้านบัญชีด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบการทำงานอื่นๆได้อย่างง่ายดาย รวมถึงระบบการบันทึกและติดตามที่นิยมใช้งานในแถบเอเชีย
  4. มีระบบการสนับสนุนงานในต่างประเทศ (Oversea Support)
  5. รองรับระบบสนับสนุนในโครงการทางด้านภาษี (BOI: Board of Investment)

บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงผลในการรวมธุรกิจว่าสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ, ย่นระยะเวลาสำหรับ Lead Time ให้สั้นลง, ลดต้นทุนโดยผ่านการรวมการผลิต, และทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจสูงสุดด้วยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ด้วยการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรก บริษัทได้มีคำสั่งผลิตเข้ามาจำนวนมากจากสำนักงานใหญ่และทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่อสามารถจัดการกับการผลิตที่สามารถแข่งขันได้อย่างสูงในแต่ละภูมิภาคได้อย่างดีที่สุด

เกี่ยวกับ MCFrame
Manufacturing and Communication Framework หรือ "MCFrame" เป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย (Multi-functional System) สำหรับการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการขาย และการจัดการด้านต้นทุน อีกทั้งยังเป็นระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีรายละเอียดของผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นได้
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นมาตรฐานอีกมากมาย เนื่องจาก MCFrame มีรูปแบบโครงสร้างโปรแกรมเป็น แบบ framework (Framework Structure) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในทางที่จะส่งเสริมความสามารถหลักของผู้ใช้งานได้ ด้วยความสามารถระดับสูงของฟังก์ชั่นการใช้งาน ความยืดหยุ่นของระบบ และความสามารถในการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นของ MCFrame จึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ระบบได้รับความเชื่อมั่นมากกว่า 390 บริษัทที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต มีการใช้งานได้หลายภาษา, MCFrame ได้รับความไว้วางไว้ให้ปรับใช้กับระบบการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นทั่วโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ไทย และประเทศอื่นๆในอาเซียน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.mcframe.com

A.S.I.A เป็นระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งถูกสร้างในประเทศญี่ปุ่น ระบบได้รับการพัฒนา โดยมีแบบแผนตามการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจระดับโลก เพื่อที่จะตอบสนองต่อตลาดโลก ระบบ A.S.I.A มีข้อมูลภาษา สกุลเงิน และฟังก์ชั่นพื้นฐานที่หลากหลาย หลากหลายภาษา หลากหลายสกุลเงิน และฟังก์ชั่นพื้นฐานที่หลากหลาย เช่นเดียวกับโมดูลการทำงานต่างๆที่ครอบคลุมระบบบัญชี การขาย การซื้อ และการจัดการสต็อค โดยที่ระบบสามารถจัดการกับการดำเนินงานของแต่ละบริษัทหรือแต่ละหน่วยธุรกิจ A.S.I.A ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจ ดดดดดพกไสถานะของแต่ละฐานการผลิตในประเทศต่างๆที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งหมายความว่าจะสามารถดำเนินการในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการกลุ่มงานส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี 1996 เมื่อเวอร์ชั่น 10 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ A.S.I.A ได้ทำการแนะนำกับลูกค้าในญี่ปุ่นและประเทศในแถบอาเซียนอื่นๆ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานมากกว่า 300 บริษัทและผู้ใช้งานมากกว่า 3,000 คนใน 20 ประเทศทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.to-be.asia

เกี่ยวกับ Teikoku Tsushin Kyogo จำกัด
Teikoku Tsushin Kyogo เป็นผู้ผลิตขนาดกลางของชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์, รวมถึงตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้ (adjustable Resistors), integrated control blocks และชิ้นส่วนพลาสติกอัด (plastic molding products) ปรัชญาของบริษัท คือการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มั่งคั่งอย่างต่อเนื่องโดยการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานแก่ลูกค้าทั่วโลกผ่านการผลิตชิ้นส่วนและการให้บริการ

บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (หรือบีเอ็นจี) เป็นบริษัทเกี่ยวกับวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างกว้างขวางตั้งแต่การวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการดำเนินงาน BPR, ให้คำปรึกษาสำหรับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ที่จะให้บริการสำหรับการใช้งานของระบบและการให้บริการด้านการดำเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น B-EN-G ได้พัฒนาการเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยความร่วมมือจากลูกค้าหลายรายเพื่อที่จะติดตั้ง ERP-based SCM และ CRM รวมถึงเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทั่วโลกทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.to-be.co.jp
  • Back