ข่าวสาร
News
2559
2557
2556
2555

โรงงานโรแลนด์ ดีจี ในประเทศไทย เดินระบบงานหลักภายในช่วงเวลาอันสั้น
~ทำการผลิตอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานใหม่~

21.08.57

“นี่คือฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ท่านสามารถอ่านต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นได้ที่

บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่: เขตชิโยดะ จังหวัดโตเกียว, ประธานบริษัทและ CEO : คุณมาซะโนริ โอซาวะ, ต่อไปนี้เรียกว่า B-EN-G) แถลงว่าบริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด) (ต่อไปนี้เรียกว่า โรแลนด์ ดีจี ไทย) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย บริษัท โรแลนด์ ดีจี คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่: เมืองฮามะมัตสุ จังหวัดชิซูโอกะ, ประธานกรรมการและประธานบริษัท: คุณมาซาฮิโระ โทมิโอกะ, ต่อไปนี้เรียกว่า โรแลนด์ ดีจี) ได้นำ “A.S.I.A GP โปรแกรมบัญชี” และ “MCFrame โปรแกรมควบคุมต้นทุน” เข้ามาใช้เนื่องจากมีการก่อตั้งโรงงานใหม่ และได้เริ่มมีการเดินระบบแล้ว โดยบริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจีเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า B-EN-G Thai) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยของ B-EN-G ได้ให้การสนับสนุนในการนำระบบเข้ามาใช้งาน

นำระบบงานบัญชีและการควบคุมต้นทุนเข้ามาใช้งานตั้งแต่ในระยะแรก (A.S.I.A GPโปรแกรมบัญชี, MCFrame โปรแกรมควบคุมต้นทุน)
โรแลนด์ ดีจี ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับภาคธุรกิจและเครื่องกัดสามมิติ ได้สร้างโรงงานแห่งแรกในต่างประเทศที่จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย เสร็จสิ้นในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 2012 โดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตสินค้าหลักซึ่งเป็นสินค้าตลาดระดับราคาต่ำ (หรือ Volume Zone) และผลิตภัณฑ์สำหรับเศรษฐกิจเกิดใหม่ของบริษัทดังกล่าว

โรแลนด์ ดีจี ไทย มีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานของกระบวนการทำงานและเริ่มการปฏิบัติงานให้ได้โดยเร็ว ทางบริษัทจึงไม่เลือกที่จะเริ่มต้นพัฒนาจากศูนย์ แต่เลือกวิธีการพัฒนาระบบซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นพื้นฐาน และโซลูชั่นที่เลือกใช้ คือ ระบบบัญชี A.S.I.A.GP ของ B-EN-G โดยสามารถนำระบบนี้เข้ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และยังได้เปลี่ยนจากการควบคุมด้วย Excel มาเป็น “MCFrame ควบคุมต้นทุน” ตามการเพิ่มขึ้นของโมเดลที่ผลิต โดยได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำ “MCFrame ควบคุมการผลิต” เข้ามาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนถึงการจัดส่ง โดยมีกำหนดการจะนำเข้ามาใช้งานจริงในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้งาน คือ การประสานงานกับสำนักงานใหญ่, การนำเข้ามาใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น, กระบวนการทำงานที่ ทำเป็นมาตรฐาน, การให้ความสนับสนุนช่วยเหลือและผลงานในประเทศไทย
เหตุผลในการเลือกใช้งานมีดังต่อไปนี้

  1. การรองรับงานบัญชีและงบการเงินรวมกับสำนักงานใหญ่ (A.S.I.A.)
  2. การนำเข้ามาใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้นและราคา
  3. สามารถปรับกระบวนการทำงานภายในโรงงานให้เข้ากับกระบวนการมาตรฐานของแพ็คเกจได้
  4. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในประเทศไทยอย่างละเอียดถี่ถ้วน (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาญี่ปุ่น)
  5. ผลงานการนำเข้าไปใช้งานในต่างประเทศ

โรแลนด์ ดีจี ไทย คาดหวังที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนโดยได้ทำการผลักดันเรื่องการจัดหาชิ้นส่วนในประเทศไทย พร้อมๆกับการใช้ MCFrame ควบคุมต้นทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจกับผู้จัดจำหน่าย

จบ
■■เกี่ยวกับ MCFrame
Manufacturing and Communication Framework หรือ “MCFrame” เป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย (Multi-functional System) สำหรับการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการขาย และการจัดการด้านต้นทุน อีกทั้งยังเป็นระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีรายละเอียดของผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นได้
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นมาตรฐานอีกมากมาย เนื่องจาก MCFrame มีรูปแบบโครงสร้างโปรแกรมเป็น แบบ framework (Framework Structure) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในทางที่จะส่งเสริมความสามารถหลักของผู้ใช้งานได้ ด้วยความสามารถระดับสูงของฟังก์ชั่นการใช้งาน ความยืดหยุ่นของระบบ และความสามารถในการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นของ MCFrame จึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ระบบได้รับความเชื่อมั่นมากกว่า400บริษัทที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต มีการใช้งานได้หลายภาษา, MCFrame ได้รับความไว้วางไว้ให้ปรับใช้กับระบบการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นทั่วโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ไทย และประเทศอื่นๆในอาเซียน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.mcframe.com/

■■เกี่ยวกับA.S.I.A
เป็นระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งถูกสร้างในประเทศญี่ปุ่น ระบบได้รับการพัฒนา โดยมีแบบแผนตามการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจระดับโลก เพื่อที่จะตอบสนองต่อตลาดโลก ระบบ A.S.I.A มีข้อมูลภาษา สกุลเงิน และฟังก์ชั่นพื้นฐานที่หลากหลาย หลากหลายภาษา หลากหลายสกุลเงิน เช่นเดียวกับโมดูลการทำงานต่างๆที่ครอบคลุมระบบบัญชี การขาย การซื้อ และการจัดการสต็อค โดยที่ระบบสามารถจัดการกับการดำเนินงานของแต่ละบริษัทหรือแต่ละหน่วยธุรกิจ A.S.I.A ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจ สถานะของแต่ละฐานการผลิตในประเทศต่างๆที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งหมายความว่าจะสามารถดำเนินการในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการกลุ่มงานส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี 1996 เมื่อเวอร์ชั่น 10 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ A.S.I.A ได้ทำการแนะนำกับลูกค้าในญี่ปุ่นและประเทศในแถบอาเซียนอื่นๆ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานมากกว่า 300 บริษัทและผู้ใช้งานมากกว่า 22 ประเทศทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.to-be.asia/

เกี่ยวกับบริษัท โรแลนด์ ดีจี คอร์ปอเรชั่น
บริษัท โรแลนด์ ดีจี คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกในสาขาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับภาคธุรกิจ, เครื่องตัด, เครื่องกัดสามมิติ, เครื่องแกะสลัก, เครื่องแกะสลักโลหะ และยังเป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยี “Print&Cut“ ที่สามารถพิมพ์และตัดเส้นโครงของภาพหรือตัวอักษรออกได้ด้วยเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว อีกทั้งยังเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งซึ่งมียอดจำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับภาคธุรกิจมากกว่า 140,000 เครื่องทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มจัดจำหน่ายในปี ค.ศ.1997 เป็นต้นมา ส่วนในสาขางาน 3D ปัจจุบันได้เจาะตลาดในภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพด้วยเครื่องกัดสำหรับงานทันตกรรม อีกทั้งยังได้เริ่มจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานฝีมือดิจิตอลสำหรับผู้ใช้รายย่อยซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ตลาดงานอดิเรกอีกด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโรแลนด์ ดีจี สามารถอ่านได้ที่ http://www.rolanddg.co.jp/

บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (หรือบีเอ็นจี) เป็นบริษัทเกี่ยวกับวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างกว้างขวางตั้งแต่การวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการดำเนินงาน BPR, ให้คำปรึกษาสำหรับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ที่จะให้บริการสำหรับการใช้งานของระบบและการให้บริการด้านการดำเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น B-EN-G ได้พัฒนาการเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยความร่วมมือจากลูกค้าหลายรายเพื่อที่จะติดตั้ง ERP-based SCM และ CRM รวมถึงเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทั่วโลกทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถอ่านได้ที่ http://www.to-be.co.jp
  • Back