ข่าวสาร
News
2559
2557
2556
2555

ข่าวสาร

2559年一覧

06.09.59
B-EN-G Thai เริ่มจัดจำหน่าย ระบบดูแลเครื่องจักร MCFrame SIGNAL CHAIN ใช้แผงควบคุม IoT และหอสัญญาณของ PATLITE เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร นำไปสู่การยกระดับอัตราการผลิตและคุณภาพงานของบริษัท