ข่าวสาร
News
2559
2557
2556
2555

ข่าวสาร

ข่าวสาร

06.09.59
B-EN-G Thai เริ่มจัดจำหน่าย ระบบดูแลเครื่องจักร MCFrame SIGNAL CHAIN ใช้แผงควบคุม IoT และหอสัญญาณของ PATLITE เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร นำไปสู่การยกระดับอัตราการผลิตและคุณภาพงานของบริษัท
21.08.57
โรงงานโรแลนด์ ดีจี ในประเทศไทย เดินระบบงานหลักภายในช่วงเวลาอันสั้น~ทำการผลิตอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานใหม่~
04.08.57
ฮายาชิ เฟลท์นำ "MCFrame" มาใช้งานที่โรงงานในประเทศไทย~ เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแพ็คเกจและทำให้การผลิตสินค้าที่หน้างานมีความเหมาะสมที่สุด ~
04.02.57
Teikoku Tsushin Kogyo ลงทุนในระบบการบริหารจัดการองค์กร (ERP) เพื่อบูรณาการและอำนวยความสะดวกในการจัดการให้เหมาะสมกับธุรกิจในไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ QCD, In-house SE รวมถึงการแนะนำโปรแกรม MCFrame และ A.S.I.A. ในกรอบระยะเวลาอันสั้น
11.07.56
Milbon Introduces MCFrame Sales Management Within Two Months of Start-up in Thailand
29.03.56
RENT Thailand to Promote Rental Business in Thailand with "A.S.I.A." Deployed on CloudResponding Promptly to Needs of Japanese-Affiliated Companies with Accounting System Linked up with Rental Management System
05.07.55
บริษัท PT.Netmarks ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ A.S.I.A.ทีม
16.01.55
บทสัมภาษณ์