วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

Platform วิเคราะห์คำนวณ -Dr.Sum-Solution

Dr.Sum คือ platform database สำหรับผู้ใข้งานที่ต้องการประยุกต์ใช้ข้อมูลในหน้างาน
ตั้งแต่เริ่มขาย Dr.Sum ปี 2001 มีมากกว่า 6,100 บริษัทที่เลือกใช้เป็น Front Database ของระบบที่ใช้ในหน้างาน
ด้วยการเก็บสะสมข้อมูลของระบบชนิดต่างๆเช่นระบบหลัก ใน Dr.Sum ทำให้ผู้ใช้งานหน้างานสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นมาวิเคราะห์และคำนวณไปจนถึงทำรีพอร์ทได้

บริษัทคุณมีปัญหาในเรื่องของงานรวบรวม วิเคราะห์และทำรีพอร์ทหรือไม่?

Dr. Sum เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการวิเคราะห์คำนวนณสำหรับรายงานการทำงาน
ในหลายบริษัทฝ่ายหน้างานอาจจะต้องขอให้ฝ่าย IT Export ข้อมูลที่ต้องการให้ และใช้ในรูปแบบ Excel หรือ Access สร้างรายงานตามรูปแบบที่ต้องการ
จึงทำให้ต้องเสียแรงและเวลาอย่างมาก
นอกจากนี้การสร้างรายงานที่มีประจำเช่น ประกาศประจำเดือนหรือบันทึกการประชุมซึ่งต้องใช้แรงงานมากนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญ

Are You Getting the Desired Data or Reports

การประยุกต์ใช้ข้อมูล (รวบรวม วิเคราะห์และทำรพอร์ท)

ถ้าสามารถทำให้ข้อมูลสรุปรวบรวมในหน้างานที่ต้องใช้แรงงานทำใน Excel สามารถนำออกมาใช้เมื่อต้องการในเวลาอันสั้นได้จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางบุคลากรในการทำรายงานได้ นอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจสภาพการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนำมาซึ่งการจัดการต่างๆที่ไวขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายหน้างานยังสามารถจัดการข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันด้วยสภาพการทำงานที่สามารถรวบรวมข้อมูลและทำรีพอร์ทเองได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมมิ่ง สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบหน้าต่างและโครงสร้างต่างๆตามหัวข้อที่เปลี่ยนไปได้

Reporting Platform

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Dr. Sum

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Dr. Sum

Image Product โดยรวม

Image Product โดยรวม

Datalizer สำหรับเว็บไซต์
Datalizer สำหรับเว็บไซต์

Datalizer สำหรับ Excel
Datalizer for Excel

MotionBoard
MotionBoard

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายพิเศษให้กับ WingArc 1st Product ในไทย

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA