Solution

B-EN-G ตอบโจทย์ด้วย Software ERP ที่แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้กระชับ ฉับไว และมีประสิทธิภาพ

B-EN-G มี Software ERPที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการนำเอาประสิทธิภาพใน ERP มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพลิกโฉมธุรกิจคุณให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ERP โซลูชั่น ของ B-EN-G Solution

mcframe

mcframe คือ โปรแกรม ERP สำหรับ
การผลิต, การซื้อ,การขายและต้นทุนการผลิต

mcframe cloud

mcframe cloud คือ บริการ ERP ในระบบคลาวด์ ของ B-EN-G ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะตัวขององค์กรและปรับแต่งได้ตามความต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

mcframe for iPad/iPhone

ต่อยอดธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

mcframe GA

mcframe GA(A.S.I.A.) คือ โปรแกรม ERP สำหรับบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

SAP

เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้าน SAP solution

Global MES

เพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Global MES

mcframe RAKU-PAD

พัฒนาธุรกิจของคุณ ด้วย Mobile solution ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

mcframe SIGNAL CHAIN

พัฒนาปรับปรุงให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นตามกำหนดการ

mcframe MOTION

ระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและท่าทางด้วยเซ็นเซอร์

Dr.Sum

ซอฟต์แวร์ BI, เครื่องมือจัดทำรายงาน และ Dashboard
เพื่อช่วยปรับปรุงในการดำเนินงานธุรกิจ

MotionBoard

Dashboard การจัดการบริหารธุรกิจเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในแบบเรียลไทม์

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA