วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

mcframe cloudSolution

mcframe cloud solution จะนำเอาประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

ช่วยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

mcframe cloud ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ สำหรับช่วงแรกของฐานในต่างประเทศและรวมถึงเอกสารและเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับฐานที่ตั้งธุรกิจในต่างประเทศ

Functional Map of mcframe cloud

มีแผนผังการทำงานที่เข้าใจง่าย

อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยมีการแสดงให้เห็นขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ยังมีเมนูที่ใช้งานง่าย การออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการปฏิบัติตาม ช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคทางภาษาและการหมุนเวียนของพนักงาน

การดำเนินการระยะสั้น

ระยะเวลาโดยประมาณการดำเนินการ 1.5 เดือนสำหรับการจัดการการผลิต (Production Management) และ 0.5 เดือนสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Management)

ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลง

ตอบโจทย์ได้ทันกับการเติบโตของธุรกิจ การดำเนินการปรับเป็นรุ่นที่สูงขึ้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องย้ายข้อมูล mcframe CS นี้สามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องอัพเกรด ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานในระยะยาวและค่าใช้จ่าย

Upgrade Path of MCFrame cloud

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA