วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

mcframe for iPad/iPhoneSolution

mcframe สำหรับ iPad / iPhone เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

Build better, longer-lasting Operational Excellence

ข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ จะช่วยในการเข้าถึงของผู้ใช้ และทำให้การป้อนข้อมูลประจำวันง่ายขึ้น มีการโต้ตอบและใช้งานง่ายของ mcframe สำหรับ iPad / iPhone มีการการไหลที่ราบรื่นของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่ ความโปร่งใส ความคืบหน้าในสถานที่เดียวกัน

MCFrame for iPad/iPhone

Mobility and User-friendly

ช่วยย่นระยะเวลาการป้อนข้อมูลและลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้งานมีความล่าช้าและเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ mcframe ยังสนับสนุนการทำงานแบบ Off-line สามารถป้อนข้อมูลผ่าน Barcode ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเข้าถึงการค้นหาข้อมูลในเวลาอันสั้น

ERP+a

ประยุกต์การใช้งานสมาร์ทโฟนและฟังก์ชั่นการส่งข้อความเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกับแอพลิเคชั่นทางธุรกิจอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้แผนภูมิข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงความสามารถในสถานที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีการบันทึกความแตกต่างและการทดสอบโดยใช้ฟังก์ชั่นของกล้อง ภาพยนต์และข้อมูล

mcframe Link (Smart Device Link)

เชื่อมโยง iPad และ iPhone เข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ mcframe เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการดำเนินงานได้โดยตรง
※Linkable to both mcframe XA and mcframe CS

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA