วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

mcframe MOTIONSolution

โปรดชมวีดิโอ (ความยาว 1 นาที)

ด้วย mcframe MOTION โซลูชั่น สามารถบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวและท่าทางของผู้ปฏิบัติงานด้วย เซ็นเซอร์และแสดงผลภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จึงทำให้ สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล ตรวจสอบและแนะนำการทำงานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานได


Indonesia

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน

Indonesia

Indonesia

Indonesia


Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA