วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe RAKU-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

mcframe RAKU-PADSolution

mcframe RAKU-PAD เป็นมากกว่าเครื่องมือกรอกข้อมูล โดยมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิเคราะห์และ ใช้ข้อมูล โดยปกติในการผลิตนั้น รายงานและข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมักจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารกระดาษ แต่ mcframe RAKU-PAD เป็นโซลูชั่นที่ใช้ผ่าน tablet ซึ่งกรอกข้อมูลสะดวกและง่ายต่อการพกพาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการดำเนินงานรวมถึงการแก้ไขปัญหางานได้ง่ายขึ้น

รายละเอียด

ด้วย mcframe RAKU-PAD คุณสามารถบันทึกและจัดการประสิทธิ-ภาพการผลิตได้ โดยระบบสามารถบันทึกรายงานตรวจสอบหรือ ปัญหาที่เจอจากการตรวจสอบได้ ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภูมิควบคุมและเครื่องมืออื่นๆ และ แบ่งปันความรู้ที่มีในรูปแบบของข้อมูล, ภาพวาด, ภาพถ่ายและ แผนภูมิงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแต่ละครั้งไปยังผู้ที่เกี่ยว-ข้องในบริษัทได้

ผลลัพธ์

1. ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพงานสูงขึ้น


2. แชร์องค์ความรู้และสถานการณ์ในหน้างาน


3. รองรับงานตรวจสอบ คุณภาพและงาน KAIZEN


R-Pad

R-Pad

R-Pad

*[ConMas i-Reporter] เป็นสินค้าลงทะเบียนของบริษัท Cimtops
Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA