วิธีการแก้ไขปัญหา
Solution
mcframe
mcframe cloud
mcframe for iPad/iPhone
mcframe GA
SAP
Global MES
mcframe R-PAD
mcframe SIGNAL CHAIN
mcframe MOTION
Business Intelligence (BI)

SAPSolution

มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไขของ SAP ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย B-EN-G ได้ให้ข้อมูลและถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับลูกค้า

ประสบการณ์มากมายกับการใช้งาน SAP

ในปี 1991 บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับ SAP AG สำหรับระบบR/2 ในฐานะหุ้นส่วนแรกในประเทศญี่ปุ่น(หุ้นส่วนแรกของ SAP ในประเทศญี่ปุ่น) ในปี 1993 B-EN-G ได้สรุปข้อตกลงหุ้นส่วนโลโก้แห่งชาติ กับ SAP ญี่ปุ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีที่ผ่านมา ในปี 1993 B-EN-G ตกลงเป็น national logo partner กับ SAP ญี่ปุ่น ในปี 1994 - 1995 B-EN-G ได้ประสบความสำเร็จในโปรเจคการดำเนินการ Sap R/3 ในอันดับ1 และอันดับ2 ตามลำดับ ตั้งแต่นั้นมา B-EN-G มีความชำนาญในการดำเนินการโปรเจค ERP สำหรับลูกค้ากว่า 180 ราย

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดการโครงการและประสบความสำเร็จในสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามานานหลายปี B-EN-G ได้รับรางวัล "Award of Excellence" ตั้งแต่ 1998

การครอบคลุมในวงกว้างของ SAP solutions

B-EN-G ให้บริการที่กว้างขึ้นสำหรับ SAP Solutions ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจของลูกค้าในทุกขั้นตอน

ที่ปรึกษาที่มีความสามารถและความรู้อุตสาหกรรม

ใบรับรอง SAP มากว่า 300 ใบ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

การใช้งานทั่วโลก

ประวัติของเราได้รับการบันทึกในโครงการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับการสนับสนุนของลูกค้าที่ใช้งานทั่วโลก

วิธีการและแม่แบบ

วิธีการ

แม่แบบ

Contact us
at-a-glance
Pickup
  • MCFrame
  • A.S.I.A.
B-EN-G Group
  • B-EN-G HQ
  • B-EN-G Shanghai
  • B-EN-G Indonesia
  • B-EN-G Singapore
  • B-EN-G USA